Vieni paši mēs varam paveikt tik mazliet
bet kopā var kalnus gāzt!